Kalendář školení a vzdělávacích programů

Aktuální účetní a daňová problematika

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Třídenní školení v roce 2024 se uskuteční od 7. - 9. října v Hotelu LOTRINSKÝ, Dlouhá 1177/69, Velké Pavlovice, 691 06; www.hotel-lotrinsky.cz.

Přednášky budou zaměřeny na „ Daň z příjmů FO v mezinárodním kontextu s ing. Novákovou; DPH a daň z příjmů FO a PO aktuálně s ing. Klímou“.

Třídenní školení je určeno cca pro 40 – 50 osob. Nehradí se z členského příspěvku. Každý člen uhradí 4200,- Kč včetně DPH za školení (všechny tři dny) a dále si hradí každý člen  ubytování a stravu. Stravné zahrnuje obědy, večeře a coffebreaky (od 1.2.2020 je SUDP plátcem DPH).  Pokud má někdo dietu nebo je vegetarián, prosím o nahlášení současně s přihláškou.

Pokud se rozhodnete zúčastnit se tohoto semináře, žádám Vás o zaslání přihlášky do kanceláře SUDP nejpozději do 15. srpna 2024. Přihlášky zasílejte na email info@sudp.cz. Při přihlášení prosím uvádějte požadavek na ubytování jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj a u dvoulůžka jméno druhé osoby na pokoji.  Úhradu zatím neprovádějte,  budete vyzváni.  

Pro ubytované hosty je připraveno přátelské večerní posezení.

Program:

7.10. 2024 Lektor: Ing. Lenka Nováková (10,00 – 12,00; 13,30 – 17,00)

Daň z příjmů FO v mezinárodním kontextu

Osnova:

Daňové rezidenství dle českého zákona o daních z příjmů, smluv o zamezení dvojího zdanění

Příjmy ze zdrojů v České republice

Metody zamezení dvojího zdanění/ samostatný základ daně

Příjmy ze závislé činnosti:

  • vedení mzdové evidence pro zaměstnance českého daňového (ne)rezidenta
  • zdanění odměny za výkon funkce člena orgánů právnické osoby českého daňového nerezidenta
  • zaměstnanecké akciové / opční plány

Úrokové příjmy, dividendové příjmy, příjmy z nájmu plynoucí ze zahraničí

8.10. 2024         Lektor: Ing. Jiří Klíma  (9,00-12,00; 14,00 – 17,30 h.)

Daně z příjmů fyzických a právnických osob

  • rekapitulace změn 2024 a výhled na rok 2025, problematika hmotného a nehmotného majetku, opravné položky k pohledávkám, kurzové rozdíly, náklady.

9.10. 2024         Lektor: Ing. Jiří Klíma       (9,00 – 13,00 h.)

DPH – vybrané oblasti

  • podle stavu legislativy novela 2025, zahraniční obchody se zbožím, služby ve vztahu k EU, úpravy odpočtu daně, nájmy, nemovitosti v DPH.

Celková cena zahrnuje školení – 3 dny, ubytování včetně snídaně, obědy, večeře, coffebreky – vše včetně DPH. Nápoje během obědů a večeří si účastník hradí individuálně.

Parkování je u hotelu, zdarma.

CENOVÁ NABÍDKA - ceny jsou uvedeny včetně DPH

Gastro služby (ubytování DVOUL. pokoj + strava) 5650,--
Semináře  4200,--
CELKEM 9850,--

  

Gastro služby (ubyt. JEDNOL.pokoj+strava) 7090,--
Semináře 4200,--
CELKEM 11290,--

 

Gastro služby (obědy + coffebreaky) 1650,--
Semináře  4200,--
CELKEM (bez ubytování) 5850,--

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail info@sudp.cz