Registrace nového člena/firmy

Registrace je určena pouze pro NEčleny. Tedy pro ty, kteří ještě nemají přiděleno evidenční číslo.