Kalendář školení a vzdělávacích programů

Program vzdělávání

"Program" je  cyklus 3 - 6 přednášek zaměřených na určitou oblast (např. DPH; daň z příjmů;  mzdy; atd.).
Tento program pořádáme 1x ročně v jarních měsících a program není hrazen z členského příspěvku. Počet účastníků programu je cca 60 - 80 osob. 

Téma programu vzdělávání na rok 2025 zveřejníme nejpozději v lednu 2025. Informace rozešleme členům na emailové adresy.