Sdružení účetních a daňových poradců

Podmínky členství


Přihlášení

registrace zapomenuté heslo

Sdružení účetních a daňových poradců

SÚDP
Vídeňská 89
639 00 Brno

Tel.:603 464 540
Fax:543 210 755
E-mail:info@sudp.cz

Podmínky členství

 

Členy spolku mohou být fyzické nebo právnické osoby. Spolek zapíše od dvou měsíců od doručení žádosti (přihlášky) do seznamu každého, kdo:

a) podal přihlášku
b) uhradil zápisné a členský příspěvek na daný rok

Členství zaniká:

a) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby
b) vystoupením člena ze spolku
c) v případě, že neuhradí do termínu členský příspěvek, je ze spolku vyloučen

Podmínky pro rok 2023 - proč se stát členem:

  1. mám zajištěno roční odborné vzdělávání v oblasti účetnictví a daní za cenu členského příspěvku (cca 10 – 12 seminářů ročně), na těchto seminář se nic nedoplácí. Členský příspěvek pro 1 osobu činí v prvním roce 2.904,- Kč; pro 2 osoby 5808,- Kč a pro 3 a více osob 8470,- Kč;  více o platbách viz níže.
  2. další akce s výraznou slevou (např.: programy vzdělávání, vícedenní školení, atd.)
  3. 10 x ročně obdržím časopis Poradce, kde najdu odborné články a informace o činnosti sdružení, včetně pozvánek na akce (v ceně poplatku)
  4. výhodná nabídka profesního pojištění účetních
  5. výhodné volání s T-Mobilem

Jak se stanu členem?

  1. vyplním on-line registraci
  2. uhradím členský příspěvek (viz níže)

 

 ČLENSKÝ  PŘÍSPĚVEK pro rok 2023 - nový zájemce o členství 

Nový zájemce o členství si může vybrat ze tří variant.  Zájemce může být fyzická osoba FO nebo právnická osoba PO. Podmínky jsou pro fyzickou i právnickou osobu stejné. (Vysv.: "s účastí 1 osoby" - 1 osoba se účastní semináře zdarma, atd.)

Od 1.2.2020 se stává Sdružení plátcem DPH a všechny platby členských příspěvků jsou navýšeny o 21% DPH.

NOVÝ ČLEN informace pro rok 2023 - ceny jsou uvedeny včetně DPH

1. Členský příspěvek pro FO nebo PO s účastí 1 osoby

od 1.1. CELKEM: 2904,- Kč  

od 1.7. CELKEM: 1452,- Kč

Č. účtu: 85230621/0100 VS rodné číslo nebo IČ

 

2. Členský příspěvek pro FO nebo PO s účastí 2 osob pro rok 2023

od 1.1. CELKEM: 5808- Kč  

od 1.7. CELKEM:  2904,- Kč

Č. účtu: 85230621/0100 VS rodné číslo nebo IČ

 

3. Členský příspěvek pro FO nebo PO s účastí 3 osob pro rok 2023

Právnická osoba nebo fyzická osoba, která má více zaměstnanců (semináře mohou navštívit vždy 3 osoby zdarma - v rámci členství. Další 3 osoby uhradí za seminář 200,- Kč+ DPH/1 osoba. Maximální počet pro účast na jednom semináři je 6 osob.

od 1.1. CELKEM: 8470,- Kč  

od 1.7. CELKEM: 4235,- Kč

Číslo účtu: 85230621/0100 VS IČ

4. Studenti

Studenti denního studia starší 18ti let, kteří předloží potvrzení o prezenčním studiu, hradí členský příspěvek ve výši 363,- Kč ročně (300+63,-DPH) .

 

Přihláška pro nového zájemce

Vyplňte on-line registraci. Po připsání platby na náš účet, Vám vystavíme a pošleme doklad o platbě, průkaz člena a další informace.

 

ČLENSKÝ  PŘÍSPĚVEK - stávající člen - členství pro rok 2023

Členský příspěvek zasílejte na  č. účtu: 85230621/0100 VS – Vaše evidenční číslo ve sdružení

Doporučené datum úhrady: 15. ledna (poslední termín úhrady do 28.2.) Uvedené částky jsou včetně DPH.

Částka:  2904,- Kč (FO nebo PO – členství pro 1 osobu)

Částka:  5808,- Kč (FO nebo PO - členství pro 2 osoby)

Částka:  8470,- Kč (FO nebo PO – členství pro 3 osoby)

Částka:    363,- Kč  (student prezenčního studia)

Členové, kteří jsou profesně pojištění přes SUDP, musí uhradit platbu pojistného společně s členským příspěvkem do 30.11.2022.

Po přihlášení na těchto webových stránkách se můžete přihlásit na všechny pořádané akce a zjistit další informace určené pouze členům sdružení.

Valná hromada konaná dne 16.9.2021 schválila navýšení členského příspěvku o 500,- Kč, a to od roku 2022 na částku 2904,- Kč včetně DPH.

Valná hromada konaná dne 10.10.2017 schválila změnu ve způsobu výběru členského příspěvku, a to tak, že od roku 2018 je celá částka (1900,- Kč/3800,- Kč/ 5500,- Kč)  považována za členský příspěvek a od 1.2.2020 je navýšena o 21% DPH. 

Posouzení členského příspěvku Sdružení účetních a daňových poradců z pohledu daně z příjmů a DPH

V případě zaplacení členského příspěvku Sdružení účetních a daňových poradců se pro člena jedná o náklad daňově neuznatelný, a to podle § 25 odst. 1 písm. zo) a § 24 odst. 2 písm. d) zákona o daních z příjmů.

Z pohledu DPH se domnívám, že podmínky nároku na odpočet jsou splněny, viz § 72 zákona o DPH:

"(1) Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování

a) zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku…"

Toto přijaté plnění (členství v SUDP) je použito primárně podle písm. a), tedy pro uskutečňování služeb s místem plnění v tuzemsku, variantně podle písm. c):

"c) plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku…"

Vazba na ekonomickou činnost mi přijde jasná a zřejmá, a to, že zákon o daních z příjmů považuje tento náklad za daňově neuznatelný, není pro DPH určující. Nárok na odpočet DPH v případě zaplacení členského příspěvku Sdružení účetních a daňových poradců tedy podle mého názoru existuje.

Ing. Jiří Klíma, 10.1.2023

Mapa webu | Copyright © 2023 SÚDP, o. s. | Design by Šmodrchlík | Created by makeart.cz eshopy, webové stránky a aplikace, SEO