2. BĚH - DPH komplexně PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Lektor: Ing. Jiří Klíma

Místo: Hotel AVANTI, Střední 61, Brno

Datum: 2.5.; 19.5.; 26.5.; 2.6.; 14.6.2023

Čas: 9,00 - 15,00 hodin

Cena: 4 840 Kč

Popis

Program vzdělávání 2023  - 2. BĚH

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Pro rok 2023 jsme pro Vás připravili  „program vzdělávání“ na téma

Daň z přidané hodnoty komplexně.

Vzhledem k velkému zájmu členů jsme připravili tzv. 2.BĚH. Obsahově naprosto shodný s 1. během, jen JINÉ TERMÍNY konání.

Celý  program bude rozčleněn na 5 přednášek, vždy v rozsahu  9,00 – 15,00 hod.

Program není hrazen z členského příspěvku a koná se pouze prezenčně (bez online přenosu).

Celková cena včetně DPH: 4840,- Kč (4.000,- + 840,- DPH 21%).

Úhradu zatím neprovádějte, budete vyzváni.

Přednášky budou probíhat v HOTELU AVANTI, Střední 61, Brno.  

ANOTACE:

Podrobný rozbor zákona o DPH v aktuálním znění. Rozsah pět školících dní tak, aby byl čas probrat nejen novely a změny, ale i chronické problémové oblasti v DPH. Cílem je zrekapitulovat daň z přidané hodnoty ve všech podstatných souvislostech.

 

DPH 1. den – Ing. Jiří Klíma – 2. května 2023 - úterý

Základní pravidla a definice v DPH, obrat, registrace, dodání zboží a poskytnutí služeb

 • Základní pojmy § 4, definice, pravidla
 • Obrat a související problematika, vazby do účetnictví a daňové evidence
 • Osoby povinné k dani, definice ekonomické činnosti § 5
 • Plátce, registrace, zrušení registrace
 • Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba
 • Ručení za daň, výjimky, judikatura
 • Dodání zboží, definice, fikce, zvláštní případy, § 13
 • Poskytování služeb, pravidla, výjimky
 • Jednoúčelové a víceúčelové poukazy

 

DPH 2. den – Ing. Jiří Klíma –  19. května 2023 – pátek

Základ daně, sazby daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění

 • Základ daně – základní pravidla a výjimky, hlavní a vedlejší plnění, přeúčtování
 • Sazby daně, bytová výstavba, stavební práce, přílohy k zákonu
 • Daňové dobropisy a vrubopisy
 • Daňové doklady – písemné, elektronické
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • Cena obvyklá v DPH
 • Uskutečněná plnění ve vztahu k zaměstnancům

  

DPH 3. – Ing. Jiří Klíma 26. května 2023 - pátek

DPH 4. – Ing. Jiří Klíma 2. června 2023 - pátek

Vybraná ustanovení DPH ve vztahu k EU a třetím zemím

Výklad k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Vývoz a dovoz zboží.

 • pravidla přepočtu cizí měny na českou
 • pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů
 • pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí
 • opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně
 • pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu
 • zasílání zboží, přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení,
 • dodání s instalací a montáží apod.
 • dovoz zboží – přiznání daně, základ daně, daňové doklady
 • vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání

DPH 5. den – Ing. Jiří Klíma – 14. června 2023 - středa

Osvobozená plnění, nárok na odpočet, krácení a úpravy odpočtu daně

 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet
 • Tuzemský reverse charge
 • Nájem a dodání nemovité věci
 • Nárok na odpočet, pojmy, pravidla
 • Krácení nároku, vypořádací a poměrný koeficient
 • Úpravy a vyrovnání odpočtu