Sdružení účetních a daňových poradců

Kalendář akcí


Přihlášení

registrace zapomenuté heslo

Sdružení účetních a daňových poradců

SÚDP
Vídeňská 89
639 00 Brno

Tel.:603 464 540
Fax:543 210 755
E-mail:info@sudp.cz

Daňové a nedaňové náklady v daních z příjmů a účetnictví

Lektor: Ing. Jiří Klíma, Ing. Jana Pilátová

Místo: BVV Kongresové centrum, Výstaviště 1, Brno

Datum: 20.3.2019; 10.4.; 24.4.; 15.5.

Čas: 13,00 - 17,00 hodin

Cena: 2 000 Kč

Popis

Cílem tohoto PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ je rozbor problematiky daňově uznatelných a neuznatelných nákladů v daních z příjmů.

Při nadstandardním časovém rozsahu je cílem podrobný průzkum § 23, §24 a   § 25 zákona o daních z příjmů, včetně posledních změn a relevantní judikatury, především Nejvyššího správního soudu. Celý výklad bude pojednán v návaznosti na účetnictví a DPH. Seminář bude doplněn o bohaté podkladové materiály.

Program vzdělávání bude členěn do čtyř bloků ve čtyřech dnech. Tři přednášky budou věnovány rozboru daně z příjmů a čtvrtá přednáška potom doplní účetní pohled na celou oblast.

Přednášky se uskuteční vždy od 13,00 – 17,00 hodin v Kongresovém centru BVV, Výstaviště 1, Brno.

Program vzdělávání není hrazen z členského příspěvku a nelze si rezervovat jednotlivé semináře, pouze celý program.  Maximální počet účastníků je 80.

Celková cena za program činí 2000,- Kč.  Informace o platbě budou včas rozeslány přihlášeným členům. Přihlášku zašlete na info@sudp.cz nebo se přihlaste přímo přes www.sudp.cz /program vzdělávání.

Přednášející:

Ing. Jiří Klíma – daňový poradce; člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně; zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky

Ing. Jana Pilátová – auditorka;  daňová poradkyně; prezidentka Svazu účetních České republiky

 

PROGRAM

20. března 2019               Přednáší: Ing. Jiří Klíma

Zvyšující a snižující položky základu daně § 23

-         dodaňování dluhů

-         osoby spojené a ceny obvyklé

-         výnosy související s nedaňovými náklady minulých let

 

10. dubna 2019                 Přednáší: Ing. Jiří Klíma

Náklady daňově uznatelné § 24

-         zaměstnanecké benefity

-         odpis pohledávek

-         nájem, finanční a operativní leasing

-         úroky z půjček a úvěrů

 

24. dubna 2019                 Přednáší: Ing. Jiří Klíma

Náklady daňově neuznatelné § 25

-         pojištění odpovědnosti

-         náklady na reprezentaci

-         nízká kapitalizace

-         manka a škody

 

15. května 2019                Přednáší: Ing. Jana Pilátová     

Účetní pohled na náklady a výnosy (účtová třída 5 a 6)

-         časové rozlišení nákladů a výnosů

-         dohadné položky

-         kurzové rozdíly

-         účtování zásob A a B – dopady do nákladů

-         pravidla pro členění analytických účtů

  • Na tento seminář se již nelze přihlásit.
Mapa webu | Copyright © 2023 SÚDP, o. s. | Design by Šmodrchlík | Created by makeart.cz eshopy, webové stránky a aplikace, SEO