Práce s jednotným správním dokumentem aneb jak číst údaje v celním prohlášení pro správné uplatňování DPH

Lektor: Marek Reinoha

Místo: ONLINE přenos (bez osobní účasti)

Datum: 12. dubna 2024

Čas: 9,00 - 13,00 hodin

Popis

Videozáznam bude k dispozici do 10. května 2024.

Pracovní seminář zaměřený na vysvětlení některých údajů v celním prohlášení a jejich souvislosti s uplatňováním DPH při dovozu a vývozu.

Určeno:

Účetním oddělením firem, které provádějí obchod se zbožím se třetími zeměmi. Tedy pracovníkům:

 • kteří evidují vývozy, které jsou předmětem daně v přiznání k DPH, jako dodání osvobozená od DPH, určují DUZP a základ DPH při vývozu a podobně.
 • kteří evidují dovozy, které jsou předmětem daně v přiznání k DPH, stanovují základ DPH při dovozu, zkoumají plnění podmínek osvobození dovozu od DPH a podobně

Program semináře:

Obecně k celním předpisům

 1. Uvedení do problematiky celních předpisů: účel, základní celní předpisy, základní pojmy.

Vývoz

 1. Definice rozdílu mezi rozhodnutím o propuštění zboží do vývozního celního úřadu a daňového dokladu při vývozu.
 2. Definice osob uváděných do celního prohlášení (deklarant, vývozce).
 3. Definice statistické hodnoty a jejího rozdílu od základu DPH při vývozu.
 4. Kódy celních režimů a kódy povahy transakce při vývozu a jejich vliv na to, zda vývoz je či není předmětem DPH.
 5. Praktické příklady

Dovoz 

 1. Rozhodnutí o propuštění zboží do dovozních celních režimů a daňový doklad při dovozu.
 2. Definice osob uváděných do celního prohlášení (deklarant, příjemce).
 3. Kódy celních režimů a kódy povahy transakce při dovozu a vznik povinnosti přiznat DPH z dovezeného zboží.
 4. Definice jednotlivých hodnot uváděných do celního prohlášení při dovozu zboží (cena za položku, statistická hodnota, celní hodnota) a jejich vliv na stanovené základu DPH při dovozu zboží do jednotlivých celních režimů při kterých vzniká povinnost přiznat DPH z dovezeného zboží.
 5. Kódy osvobození dovozu od cla a jejich vliv na osvobození dovozu od DPH.
 6. Praktické příklady.

Pro účastníky semináře je připravena prezentace, která obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Dokumenty ke stažení