Práce s jednotným správním dokumentem aneb jak číst údaje v celním prohlášení pro správné uplatňování DPH

Lektor: Marek Reinoha

Místo: ONLINE přenos (bez osobní účasti)

Datum: 12. dubna 2024

Čas: 9,00 - 13,00 hodin

Popis

Videozáznam bude k dispozici do 10. května 2024.

Pracovní seminář zaměřený na vysvětlení některých údajů v celním prohlášení a jejich souvislosti s uplatňováním DPH při dovozu a vývozu.

Určeno:

Účetním oddělením firem, které provádějí obchod se zbožím se třetími zeměmi. Tedy pracovníkům:

 • kteří evidují vývozy, které jsou předmětem daně v přiznání k DPH, jako dodání osvobozená od DPH, určují DUZP a základ DPH při vývozu a podobně.
 • kteří evidují dovozy, které jsou předmětem daně v přiznání k DPH, stanovují základ DPH při dovozu, zkoumají plnění podmínek osvobození dovozu od DPH a podobně

Program semináře:

Obecně k celním předpisům

 1. Uvedení do problematiky celních předpisů: účel, základní celní předpisy, základní pojmy.

Vývoz

 1. Definice rozdílu mezi rozhodnutím o propuštění zboží do vývozního celního úřadu a daňového dokladu při vývozu.
 2. Definice osob uváděných do celního prohlášení (deklarant, vývozce).
 3. Definice statistické hodnoty a jejího rozdílu od základu DPH při vývozu.
 4. Kódy celních režimů a kódy povahy transakce při vývozu a jejich vliv na to, zda vývoz je či není předmětem DPH.
 5. Praktické příklady

Dovoz 

 1. Rozhodnutí o propuštění zboží do dovozních celních režimů a daňový doklad při dovozu.
 2. Definice osob uváděných do celního prohlášení (deklarant, příjemce).
 3. Kódy celních režimů a kódy povahy transakce při dovozu a vznik povinnosti přiznat DPH z dovezeného zboží.
 4. Definice jednotlivých hodnot uváděných do celního prohlášení při dovozu zboží (cena za položku, statistická hodnota, celní hodnota) a jejich vliv na stanovené základu DPH při dovozu zboží do jednotlivých celních režimů při kterých vzniká povinnost přiznat DPH z dovezeného zboží.
 5. Kódy osvobození dovozu od cla a jejich vliv na osvobození dovozu od DPH.
 6. Praktické příklady.

Pro účastníky semináře je připravena prezentace, která obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Registrace na seminář

Pokud JSTE našim ČLENEM, tak se přihlaste do aplikace. Poté zde bude zobrazeno tlačítko pro registraci k danému školení.

Chcete navštěvovat naše semináře? Zaregistrujte se a staňte se naším členem.