PROGRAM vzdělávání _ Daň z příjmů fyzických osob

Lektor: Ing. Jiří Klíma

Místo: Hotel AVANTI, Střední 61, Brno

Datum: 8.4.; 29.4.; 7.5.; 28.5.2024

Čas: 9,00 - 15,00 hodin

Cena: 3 872 Kč

Popis

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Pro rok 2024 jsme pro Vás připravili  „program vzdělávání“ na téma

Daň z příjmů fyzických osob.

Celý  program bude rozčleněn do 4 přednášek, vždy v rozsahu  9,00 – 15,00 hod.

Program není hrazen z členského příspěvku a koná se pouze prezenčně (bez online přenosu).

Celková cena včetně DPH: 3872,- Kč.

Přednášky budou probíhat v HOTELU AVANTI, Střední 61, Brno.

Registrujte se přes www.sudp.cz nebo na info@sudp.cz do 10. února 2024.

Platbu zatím neprovádějte, budete vyzváni na základě přihlášky.

OSNOVA:

8.dubna 2024 - pondělí

 • Fyzická osoba rezident, nerezident – zákon, pokyny GFŘ, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
 • Předmět daně z příjmů FO - § 3, příjmy mimo předmět daně, nepeněžní příjmy, oceňování nepeněžního příjmu, vypořádání SJM
 • Osvobozené příjmy § 4 – prodej nemovitostí, bydlení, bytová potřeba § 4b, prodej movitých věcí, náhrady škody, prodej cenných papírů aj.
 • Osvobození bezúplatných příjmů § 4a, oznámení osvobozených příjmů § 38v, § 38w

29.dubna 2024 - pondělí

 • Základ daně § 5
 • Závislá činnost § 6 – pojmy zaměstnanec a zaměstnavatel ve smyslu daňovém, závislá činnost vs. podnikání, příjmy statutárů a společníků, fakturace statutárů do společnosti, příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, 1 % vstupní ceny vozu, home office,
 • Zaměstnanecké benefity, osvobozené příjmy – příspěvky na rekreaci, sport, kulturu, školy a školky pro děti zaměstnanců, stravenkový paušál, příspěvky na životní pojištění    

 7.května - úterý

 • Dílčí základ daně § 7 – příjmy ze samostatné činnosti – paušální výdaje, stropy, obchodní majetek, daňová evidence, příjmy ze zahraničí, stálá provozovna
 • Paušální daň § 7a, § 2a – systém paušální daně, paušální režim vs. paušální daň, podmínky, oznamování, změny 2023
 • Dílčí základ daně z § 8 – kapitálové příjmy, úroky, podíly, dluhopisy, příjmy ze zahraničí

28.května 2024 - úterý

 • Příjmy z nájmu § 9 – nájem vs. podnikání, nájem a SJM, paušální a skutečné výdaje, stanovení vstupní ceny odpisovaného majetku, nájem vs. ubytování
 • Ostatní příjmy § 10 – neosvobozené prodeje movitých a nemovitých věcí, dary, příležitostné příjmy, srážková daň v § 10, paušální výdaje, vypořádací podíl
 • Spoluvlastnictví a spolupracující osoby
 • Nezdanitelné části základu daně § 15 – dary, úroky
 • Sazba daně
 • Povinnost podat daňové přiznání § 38g