Daňové podvody na DPH dle judikatury NSS a SDEU

Lektor: Ing. Petr Kupčík, Ph.D.; Ing. Vojtěch Procházka; (Odvolací finanční řed.))

Místo: Hotel AVANTI, Střední 61, Brno nebo ONLINE přenos

Datum: 14. května 2024

Čas: 9,00 - 14,00 hodin

Popis

OSNOVA:

  1. úvod (podstata a princip podvodů na DPH, dopady podvodů na DPH[fiskální, narušení hospodářské soutěže], druhy podvodů [vnitrostátní/mezistátní, akviziční/kolotočové, na vstupu / na výstupu], často zneužívané komodity, prevence karuselů a jejich odhalování a prokazování)
  2. typické chování jednotlivých daňových subjektů zapojených do podvodu na DPH(MT, buffer a broker z pohledu jejich typických znaků chování)
  3. objektivní okolnosti (tj. indicie o podvodu) dle judikatury
  4. opatření k zabránění účasti na podvodu dle judikatury
  5. zneužití práva v oblasti DPH (podstata, rozdíl proti podvodům, příklady)
  6. závěr, diskuze

 

Jak plyne z osnovy, tak přednáška by se netýkala pouze nároku na odpočet daně, ale i nároku na osvobození od daně (§ 64 ZDPH - dodání zboží do JČS).

V průběhu přednášky by se měl  rozebrat i konkrétní (anonymizovaný) příklad, kdy se daňový subjekt zapojil do podvodu na DPH (dle časových možností).

VIDEOZÁZNAM bude k dispozici 48 hodin.

Dokumenty ke stažení