DPH v roce 2024

Lektor: Ing. Ivana Langerová

Místo: Hotel AVANTI, Střední 61, Brno; nebo ONLINE přenos

Datum: 27. února 2024

Čas: 9,00 - 14,00 hodin

Popis

Seminář bude zaměřen na uplatňování DPH v ČR v roce 2024.

Videozáznam bude k dispozici do neděle 3. března 2024.

Konsolidační balíček s účinností od ledna 2024 navrhuje sladění sazeb DPH, přeřazení zboží a služeb mezi sazbami a omezení nároku na odpočet u "nadlimitních" osobních automobilů. Na leden 2024 byly posunuty změny v souvislosti s novelou stavebního zákona (změna ve vymezení podstatné změny stavby a počítání m2 pro účely sociálních staveb). Dále bude zavedena oznamovací povinnost peněžních ústavů z titulu plateb kartou z jiných členských států v souvislosti s lepší kontrolou zdanění prodeje zboží na dálku..

Novela s účinností od ledna 2023 zvýšila hranice pro vznik plátcovství překročením obratu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a úpravy nastaly i v oblasti kolem kontrolního hlášení. Praktické dopady zrušení registrace plátce.

Od 1.7.2021 byl v celé EU zaveden nový systém zdanění prodeje zboží na dálku (zasílání zboží), dovozu zboží nízké hodnoty, obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní a zvláštní režim jednoho správního místa (služby poskytnuté s místem plnění v jiném členském státě pro konečného spotřebitele). Účinnost v ČR nastala 1.10.2021.

V roce 2021 bylo v celé EU rozšířeno použití jednoho správního místa (OSS) a došlo také k omezení zdanění nájmu nemovitostí.

Dokumenty ke stažení