Daň z příjmů fyzických osob. Konsolidační balíček a ukončení roku 2023.

Lektor: Ing. Jindřich Klaška - vrchní rada GFŘ Brno

Garant: Martina Prášková

Místo: Hotel AVANTI, Střední 61, Brno; nebo ONLINE přenos

Datum: 20. února 2024

Čas: 9,00 - 14,00 hodin

Popis

Osnova:

  1. Změny plynoucí z konsolidačního balíčku ve vztahu k osvobozeným příjmům, příjmům ze závislé činnosti, ostatním příjmům a změny plynoucí v uplatňování výdajů.
  2. Podávání daňových přiznání, lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků, novinky v paušální dani a paušálním režimu, povinné evidence v paušálním režimu.
  3. Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (informace o osvobozených příjmech, praktické příklady při prodeji nemovité věci při použití na bytovou potřebu, lhůta pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, převod spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce, příspěvek na solidární domácnost v roce 2023, krátkodobý nájem a uplatnění výdajů procentem z příjmů v návaznosti na rozsudky soudů, příjem z nájmu movitých věcí, nezdanitelné části ZD – dary, úroky na bytovou potřebu, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, aj.).
  4. Další praktické poznatky na dani z příjmů fyzických osob (pojem bydliště, , problematika fotovoltaických elektráren, změna ve způsobu uplatnění výdajů v rámci jednoho zdaňovacího období, mimořádné odpisy, aj.)
  5. Zajímavosti z judikatury a praxe, závěry z jednání s Komorou daňových poradců
  6. Dotazy a diskuse