Změny v dohodách o provedení práce

Lektor: Ing. Olga Krchovová

Místo: webinář

Datum: 13. listopadu 2023

Čas: 9,00 - 11,00 hodin

Popis

Webinář bude podrobně zaměřen na dohody o provení práce, včetně veškerých změn. Bude navazovat na seminář konaný 8.11. Mzdová problematika.

Webinář bude k dispozici na našich stránkách do 15.11.2023.