Účetní a daňový poradce - bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Lektor: Ing. Pavel Říha

Garant: Martina Prášková

Místo: Hotel AVANTI, Střední 61, Brno, velký sál; nebo ONLINE přenos

Datum: 3. října 2023

Čas: 9,00 - 14,30 h.

Popis

Osnova:
1. Povinnosti účetních a daňových poradců dle zákona o provádění mezinárodních sankcí
2. Povinnosti účetních a daňových poradců dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
3. Kontrola povinností dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
4. Evidence skutečných majitelů
5. Účetní a daňový poradce a evidence skutečných majitelů

Popis:
Přednáška je zaměřena na plnění povinností účetních a daňových poradců vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) po novelách, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2021. Dozvíte se, jaké obecné povinnosti mají účetní a daňoví poradci (včetně účetních a daňově poradenských společností) a jaké povinnosti mají ve vztahu ke svým klientům. Naučíte se provádět identifikaci a kontrolu klienta, kdy odmítnout či ukončit obchodní vztah s klientem, jak a kdy oznámit podezřelý obchod a budete upozorněni na až desetimilionové sankce za neplnění povinností dle AML zákona. Na setkání se dozvíte informace o evidenci skutečných majitelů ve světle novely účinné k 1. říjnu 2022, především jak do ní mohou účetní a daňoví poradci přistupovat, kdo má být zapsán jako skutečný majitel a jak řešit nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů.

Videozáznam bude k dispozici 48 hodin.

Dokumenty ke stažení