VALNÁ HROMADA SUDP /nevolební/

Místo: Hotel AVANTI, Střední 61, Brno

Datum: 29. listopadu 2023

Čas: 14,00 - 15,00 hodin

Popis

Představenstvo SÚDP svolává nevolení valnou hromadu na 29.11. 2023 od 14,00 - 15,00 hodin. Dle Stanov sdružení, se valná hromada koná 1xza dva roky. Volební valná hromada se bude konat v roce 2025.

Valná hromada konaná dne 29.11.2023 bude probíhat pouze s osobní účastí, v případě zájmu se prosím zaevidujte. Připomínky, nové náměty a podněty k diskuzi zasílejte na info@sudp.cz do 20.11.2023.

Program valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti SUDP
  3. Zpráva o hospodaření
  4. Diskuse, nové náměty a připomínky od členů jsou vítány
  5. Usnesení a závěr.