Příjmy českých daňových rezidentů (fyzických osob) ze zahraničí

Lektor: Mgr. Magdalena Vyškovská

Garant: Ing. Lenka Prášková

Místo: KC SKÁLA, Oblá 54A, Brno - Nový Lískovec nebo ONLINE přenos

Datum: 14. října 2022

Čas: 9,00 - 14,00

Popis

Osnova:

  • Příjmy z podnikání realizovaného v zahraničí (kdy vznikne stálá provozovna v zahraničí, kdy je povinnost platit daň z příjmů v zahraničí)
  • Příjmy z dividend ze zahraničí
  • Příjmy z úroků ze zahraničí
  • Příjmy z prodeje majetku v zahraničí (nemovité věci, cenné papíry)
  • Zamezení dvojího zdanění (zápočet, vynětí, samostatný základ daně, doložení zaplacení daně, doložení zaplacení daně, prodloužení lhůty pro podání přiznání)

Dokumenty ke stažení