Problematika neziskových organizací

Lektor: Ing. Pavel Lampa

Garant: Ing. Petr Buchníček

Místo: KC SKÁLA, Oblá 54a, Brno - Nový Lískovec nebo ONLINE přenos

Datum: 17. května 2022

Čas: 9,00 - 14,00 hodin

Popis

Přednáška bude probíhat současně s osobní účasti v sále a s online přenosem. Záznam přednášky bude možné zhlédnout do 18.5.2022 do 9,00 hodin. 

Přednáška s osobní účastí se uskuteční v novém sále KC SKÁLA, Oblá 54a, Brno - Nový Lískovec. POZOR nejedná se o kino Scala. Prostory jsou nově vybudované, vyzkoušíme, jak se osvědčí. 

Účetnictví

  • srovnání některých okruhů podle vyhl. č. 504/2009 Sb., č. 410/2009 Sb. a 500/2002 Sb.,
  • hlavní a hospodářská činnost, klíčování výnosů a nákladů
  • časové rozlišení, opravy minulých období, rezervy a opravné pol., účetní odpisy

Daň z příjmů právnických osob (DzPPO)

  • předmět daně, osvobození od daně
  • široký a úzký základ daně
  • formulář
  • účetní/daňové odpisy, §20/7

Daň silniční

  • vazba na DzPPO

DPH

  • princip nároku na odpočet daně na vstupu, krátící a poměrový koeficien

Doprava

Parkování v přilehlých ulicích, nejlépe snad přímo po boku hlavní silnice - ulice Petra Křivky. 

MHD: trolejbus č. 26; výstup zastávka Oblá - přímo u KC SKÁLA

Z Hlavního nádraží tramvají č. 1 (směr PISÁRKY) -výstup zastávka Lipová (cca 10 min.). Zde přestup - přejít silnici k zastávce trolejbusu č. 26 (směr KAMENNÝ VRCH) - výstup zastávka Oblá (cca 10 min.)

MHD: autobus č. 40 z "Autobusového nádraží v 8,08 h.; Úzká;......VÝSTUP zastávka "NEMOCNICE BOHUNICE"  cca 18 minut. Zde  přestup na autobus č. 50 v 8,31 h., výstup cca za 5 minut na zastávce Oblá. U KC Skála v 8,36 h. 

Samozřejmě můžete využít i jiné trasy a jiných spojů. 

Pokud nebudete mít do MHD zakoupenou jízdenku, můžete platit kreditní kartou. Při každém nástupu do vozu přiložíte kartu k terminálu a při výstupu opět. Na konci dne DPMB a.s. vyhodnotí Vaše jízdné a odečte z Vašeho účtu.