KRYPTOMĚNY - účetní a daňový pohled. Výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe.

Lektor: Ing. Lenka Kruntorádová

Garant: Ing. Lenka Prášková

Místo: pouze ONLINE přenos se záznamem 24 h.

Datum: 17. ledna 2022

Čas: 9,00 - 14,00 hodin

Popis

Záznam přednášky bude možné zhlédnout do 18.1.2022 do 9,00 hodin. 

Přednáška je bez osobní účasti. 

DOTAZY zasílejte nejpozději týden před akcí na email info@sudp.cz. Vzhledem k souběhu přednášky (prezenční účast + online) budou upřednostněny dotazy zaslané předem.

OBSAH:
1. Legislativní rámec, nutná živnostenská oprávnění. 
2. MF - sdělení k účtování a vykazování digitálních měn
3. Historie bitcoinu a ostatních kryptoměn, regulace krypta
4. Členění kryptoměn - BITCOIN, ETHEREUM a OSTATNÍ ALTCOINY
5. Význam kryptoměn
6. Účetnictví a kryptoměny - vedení skladové evidence, podrozvaha
7. Oceňování krypta ajeho inventarizace, vykázání v rozvaze
8. Daně a kryptoměny - předmět zdanění
9. Směna. Těžba. Krypto získané darem či dědictvím a daně.
10. Krypto a DPH. Krypto a EET.
11. Rizika a hrozby. 
12. Dotazy.

Dokumenty ke stažení