Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2021/2022 a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

Lektor: Ing. Hanuš Kytler

Garant: Ing. Lenka Prášková

Místo: pouze ONLINE přenos včetně záznamu 24 h.

Datum: 12. ledna 2022

Čas: 9,00 - 14,00 h.

Popis

Záznam přednášky bude možné zhlédnout do 13.1.2022 do 9,00 hodin. 

Přednáška je bez osobní účasti. 

DOTAZY zasílejte nejpozději týden před akcí na email info@sudp.cz. Vzhledem k souběhu přednášky (prezenční účast + online) budou upřednostněny dotazy zaslané předem.

OSNOVA:
- aktuální vzory tiskopisů k dani ze závislé činnosti
- daňové zvýhodnění na děti po skončení roku 2021 v ročním zúčtování
- společně hospodařící domácnost s dítětem v souvislosti s daňovým zvýhodněním a slevou za umístění dítěte
- daňový bonus na děti v roce 2022
- zvýšení slevy základní na poplatníka
- nová sleva za zastavenou exekuci
- peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců – stravenkový paušál
- sleva na dani za umístění dítěte
- sleva na manžela (manželku)
- nezdanitelné částky ze základu daně – dary, úroky z úvěrů, penzijní připojištění, soukromé životní pojištění
- zaměstnanci s povinností podat daňové přiznání za rok 2021
- zaměstnanci splňující podmínky pro provedení ročního zúčtování
- přeplatky nedoplatky z ročního zúčtování
- chyby při podávání vyúčtování k dani ze závislé činnosti
- další aktuální informace k přednášené problematice
- dotazy posluchačů

Dokumenty ke stažení