Sdružení účetních a daňových poradců

Kalendář akcí


Přihlášení

registrace zapomenuté heslo

Sdružení účetních a daňových poradců

SÚDP
Vídeňská 89
639 00 Brno

Tel.:603 464 540
Fax:543 210 755
E-mail:info@sudp.cz

Účetní závěrka podnikatelských právnických osob v době Covidu, včetně změn 2021/2022.

Lektor: Ing. Lenka Kruntorádová

Garant: Ing. Lenka Prášková

Místo: KD Rubín, Makovského nám. 3, 616 00 Brno nebo ONLINE přenos

Datum: 29. listopadu 2021

Čas: 9,00 - 14,00 hodin

Popis

Záznam přednášky bude možné zhlédnout do 30.11.2021 do 9,00 hodin. 

Upozornění
Přednáška je plánovaná současně pro zájemce s osobní účastí i s online přenosem. Při registraci zvolte jednu z těchto možností.  U online přenosu je počet účastníků neomezen.  Budeme Vás vždy informovat cca 14 dní před akcí. Respektujeme vládní nařízení ČR.

Z důvodu rekonstrukce Kongresového centra u BVV, kde se měla původně přednáška konat, došlo ke změně místa konání. Tato přednáška se uskuteční v KD Rubín, Makovského nám. 3, Brno. 

ANOTACE:

LEGISLATIVNI RAMEC, ZMĚNY V DUSLEDKU NOVELY ZU, PROVÁDĚCÍ VYHLÁŚKA, ZMĚNY NUR 2021

INVENTARIZACE, OPRAVY CHYB MINULÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ODSOUHLASENÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKU K ROZVAŽNÉMU DNI

DAŇOVÉ NEUZNATELNÉ VÝDAJE NA Ŕ 40 DPPO, POKYN D 22

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ODPISY HIM, OPTIMALIZACE POMOCÍ ODEPISOVÁNÍ

KURSOVÉ PŘEPOČTY K ROZVAŹNÉMU DNI

ZMĚNY V TVORBĚ OPRAVNÝCH POLOŽEK

REZERVY, ZMĚNA ZÁKONA O REZERVACH

OCENÉNÍ CP A PODÍLÚ, ZMÉNA U MIKRO ÚJ,

DOHADNÉ POLOŽKY-NÁSTROJ PRO DAŇOVOU OPTIMALIZACI

ČASOVÉ ROZLIŚENÍ NÁKLADU A VÝNOSU

ODLOŽENÁ a SPLATNÁ DAŃ

CENA OBVYKLÁ a JEJÍ DOPAD DO ZÁKLADU DANĚ, TRANSFEROVÉ CENY A JEJICH ŔEŚENÍ

DODANĚNÍ ZÁVAZKU

UPLATNÉNÍ ODČITATELNÝCH POLOŽEK OD ZÁKLADU DANÉ

SLEVY NA DANI, VÝPOČET SLEVY ZA ZPS

VÝPOČET DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZÁLOH NA DAŇ

UPLATŇOVÁNÍ ZTRÁT Z MINULÝCH LET, ZVÝŠENÍ LIMITU DARU, LOSS CARRYBACK

ODPOČET NA VĚDU A VÝZKUM,PRAKTICKÝ VÝCVIK

PLATNÝ TISKOPIS DP,PŔÍLOHY K DP

ZAHRNUTÍ ZAHRANIČNÍCH PŔÍJMU PO DO DPPO- ZAKLADNÍ PŘEHLED

KDO PODLÉHÁ POVINNĚDMU AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, KDO SESTAVUJE ZPRÁVU

O PROPOJENÝCH OSOBÁCH DLE ZOK

JAK SPRÁVNÉ PŘIPRAVIT UJ NA AUDIT UZ, NOVELA ZÁKONA O AUDITORECH A MEZINÁRODNÍCH

STANDARTU PRO AUDIT

POZOR NA PŘÍLOHY K UZ-ZEJMÉNA V OBLASTI ŘEŠENÍ NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚJ V DUSLEDKU COVIDU

ZPUSOBY PODANÍ DP A ZPUSOBY SCHVALOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROZDÉLOVÁNÍ HV VE SVĚTLE NOVELY ZOK

ZÁKLADNÍ ZÁSADY DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ -KONTROLA SPRÁVCE DANĚ, NOVELA DŘ 2021

NOVINKY DPPO 2021,2022

PŘÍKLADY Z PRAXE, ODPOVĚDI NA DOTAZY

Pokud JSTE našim ČLENEM, tak se přihlaste do aplikace (v levém sloupci). Poté zde bude zobrazeno tlačítko pro registraci k danému školení.

Chcete navštěvovat naše semináře? Zaregistrujte se a staňte se naším členem.

Mapa webu | Copyright © 2021 SÚDP, o. s. | Design by Šmodrchlík | Created by makeart.cz eshopy, webové stránky a aplikace, SEO