Účetní závěrka podnikatelských právnických osob v době Covidu, včetně změn 2021/2022.

Lektor: Ing. Lenka Kruntorádová

Garant: Ing. Lenka Prášková

Místo: DSA Rubínek, Poznaňská 10, 616 00 Brno nebo ONLINE přenos

Datum: 29. listopadu 2021

Čas: 9,00 - 14,00 hodin

Popis

Záznam přednášky bude možné zhlédnout do 30.11.2021 do 9,00 hodin. 

DOTAZY zasílejte nejpozději týden před akcí na email info@sudp.cz. Vzhledem k souběhu přednášky (prezenční účast + online) budou upřednostněny dotazy zaslané předem.

Upozornění
Přednáška je plánovaná současně pro zájemce s osobní účastí i s online přenosem. Při registraci zvolte jednu z těchto možností.  U online přenosu je počet účastníků neomezen.  Budeme Vás vždy informovat cca 14 dní před akcí. Respektujeme vládní nařízení ČR.

COVID: Při prezenční účasti respektujeme nařízení vlády. Je pravděpodobné, že budeme vyžadovat při vstupu potvrzení o očkování nebo negativní test na covid. Týden před seminářem Vás budeme informovat o aktuálních nařízeních.

Místo konání: DSA Rubínek, Poznaňská 10, 616 00 Brno - cca 150 m od KD Rubín. Příjezd MHD na Makovského nám. ke KD Rubín, projít nákupním centrem a cca 150 m je sál Rubínek. 

ANOTACE:

LEGISLATIVNI RAMEC, ZMĚNY V DUSLEDKU NOVELY ZU, PROVÁDĚCÍ VYHLÁŚKA, ZMĚNY NUR 2021

INVENTARIZACE, OPRAVY CHYB MINULÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ODSOUHLASENÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKU K ROZVAŽNÉMU DNI

DAŇOVÉ NEUZNATELNÉ VÝDAJE NA Ŕ 40 DPPO, POKYN D 22

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ODPISY HIM, OPTIMALIZACE POMOCÍ ODEPISOVÁNÍ

KURSOVÉ PŘEPOČTY K ROZVAŹNÉMU DNI

ZMĚNY V TVORBĚ OPRAVNÝCH POLOŽEK

REZERVY, ZMĚNA ZÁKONA O REZERVACH

OCENÉNÍ CP A PODÍLÚ, ZMÉNA U MIKRO ÚJ,

DOHADNÉ POLOŽKY-NÁSTROJ PRO DAŇOVOU OPTIMALIZACI

ČASOVÉ ROZLIŚENÍ NÁKLADU A VÝNOSU

ODLOŽENÁ a SPLATNÁ DAŃ

CENA OBVYKLÁ a JEJÍ DOPAD DO ZÁKLADU DANĚ, TRANSFEROVÉ CENY A JEJICH ŔEŚENÍ

DODANĚNÍ ZÁVAZKU

UPLATNÉNÍ ODČITATELNÝCH POLOŽEK OD ZÁKLADU DANÉ

SLEVY NA DANI, VÝPOČET SLEVY ZA ZPS

VÝPOČET DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZÁLOH NA DAŇ

UPLATŇOVÁNÍ ZTRÁT Z MINULÝCH LET, ZVÝŠENÍ LIMITU DARU, LOSS CARRYBACK

ODPOČET NA VĚDU A VÝZKUM,PRAKTICKÝ VÝCVIK

PLATNÝ TISKOPIS DP,PŔÍLOHY K DP

ZAHRNUTÍ ZAHRANIČNÍCH PŔÍJMU PO DO DPPO- ZAKLADNÍ PŘEHLED

KDO PODLÉHÁ POVINNĚDMU AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, KDO SESTAVUJE ZPRÁVU

O PROPOJENÝCH OSOBÁCH DLE ZOK

JAK SPRÁVNÉ PŘIPRAVIT UJ NA AUDIT UZ, NOVELA ZÁKONA O AUDITORECH A MEZINÁRODNÍCH

STANDARTU PRO AUDIT

POZOR NA PŘÍLOHY K UZ-ZEJMÉNA V OBLASTI ŘEŠENÍ NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚJ V DUSLEDKU COVIDU

ZPUSOBY PODANÍ DP A ZPUSOBY SCHVALOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROZDÉLOVÁNÍ HV VE SVĚTLE NOVELY ZOK

ZÁKLADNÍ ZÁSADY DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ -KONTROLA SPRÁVCE DANĚ, NOVELA DŘ 2021

NOVINKY DPPO 2021,2022

PŘÍKLADY Z PRAXE, ODPOVĚDI NA DOTAZY

Dokumenty ke stažení